top of page

İşyerinde Mindfulness Uygulamaları

Updated: Dec 25, 2021

Mindfulness (bilinçli farkındalık) için pek çok tanım bulabilirsiniz. Sanırım en yaygın olarak kabul gören tanım MBSR (Mindfulness Temelli Stres Azaltma) programının kurucusu Jon Kabat-Zinn tarafından yapılmış olup, kendisi bilinçli farkındalığı şöyle tanımlamaktadır:


Şimdiki ana belirli bir şekilde ve niyet ederek yargılamadan dikkatimizi yönlendirmek.


Mindfulness’ın sadece ne olduğu değil, nasıl olduğunu anlatan ve tutumlarının altını çizen daha kapsamlı tanımlara da rastlamanız mümkün. Ancak şurası kesin ki mindfulness bir kavramdan çok deneyimseldir ve farkındalık meditasyonları, farkındalık hareketleri ve gündelik hayatımıza entegre edeceğimiz farkındalık uygulamaları ile mindfulness becerilerini geliştirmeniz mümkün.


Yapılan bilimsel araştırmalarda, bu uygulamaların odaklanma ve konsantrasyonu arttırdığı, zihinsel ve bedensel iyi oluş haline katkısının olduğu, yaratıcılığı ve empatiyi geliştirdiği, hafıza, öğrenme ve duygusal dayanıklılığı arttırdığı yönünde bilimsel olarak da kanıtlanmış sonuçlar elde edilmiştir.


Ne yazık ki, mindfulness uygulamaları, genellikle iş yaşamı dışında gerçekleşen bir durum ya da olgu gibi ele alınmaktaydı. Çalışanlar, iş dışındaki zamanlarında yaptıkları sürece, bu uygulamalara ve/veya iyilik hallerine ne iyi geliyorsa yapmaya teşvik edilmekteyken, bu durum son yıllarda mindfulness uygulamalarını iş yaşamı ile bütünleştirme yönünde değişim göstermektedir.


İşyerinde mindfulness bilincinin ve uygulamalarının yerleşmesini destekleyen kişi ve kurum sayısı da gün be gün artmaktadır. Günümüze bakıldığında dünyada birçok kurumda mindfulness kurum kültürüne entegre edilmiş olup çalışanların iş ve özel yaşamı mindfulness ile desteklenmekte, kurumlarda etkin ve uyumlu çalışma ortamı sağlanmaktadır.


Şirketlerin öncelikli hedefinin kar elde etmek olduğu yeni bir şey değil ve günümüz dünyasında bu aslında gayet anlaşılır bir gerçek. Çalışanlarını mindfulness uygulamaları ile destekleyen kurumlar, bu hedefe ulaşmak ve verimliliği yükseltmek için çalışanlarının esnek, rahat, zihnen ve bedenen sağlıklı olmasının ne kadar önemli olduğunun bilincindeler. Peki mindfulness uygulamalarını iş yaşamlarına taşıdığımızda ne farklılaşıyor, ne faydalar getiriyor? Biraz da bunlara değinelim:


Verimlilik ve performans artışı


Mindfulness uygulamalarındaki niyet, esnek ve berrak bir zihin geliştirmektir. Yavaşlamak, durmak, düşüncelerimize ve bedenimize dikkat etmek zihni yeni olasılıklara açar. Çevremizdeki dünyanın her zaman gördüğümüz gibi olmadığını anlamak, problemleri ve fırsatları yeni bir perspektiften görmemize yardımcı olur. Bu problem çözme, iş/hizmet geliştirme ve süreçleri iyileştirme için çok faydalı olabilir.


Etkin iletişim becerileri


Mindfulness ile dinleme ve konuşma becerilerimizi geliştiririz. Farkında iletişim ve açık bir şekilde dinleme, mindfulness uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Mindfulness uygulamaları ile hem kendimizi ve hem de başkalarını derinlemesine dinlemeyi öğreniriz. Zihin daha berrak olduğunda ve odaklanma/konsantrasyon becerimiz daha da geliştiğinde, iş arkadaşlarımız, müşteriler, yöneticiler, vb. kişilerle daha net iletişim kurabiliriz.


Öğrenilen bu beceri, tüm iş hayatında -ekip içi iş birliği sağlanmasından, müşterilerle satış görüşmelerine kadar geniş bir yelpazede- etkili bir şekilde uygulanabilmektedir.


Problem çözme becerisi


Meditasyon ve mindfulness uygulamaları ile bakış açımızı değiştirerek sorunlarımızın, zorluklarımızın aslında kendimiz için değerli öğrenme fırsatları olduğunu kavramaya başlarız. Kendimize ve çevremize dair farklı ve alışılmadık bir bakış açısını benimsediğimizde, zamanı ve mekânı farklı görürüz. İşte sorunların fırsat olma potansiyeli bu mercekten geçer.


Artan yaratıcılık


Mindfulness uygulamaları ile nasıl alışkanlıklarımızın esiri olduğumuzu, kalıplarımızın dünyamızı nasıl şekillendirdiğini görüp, zihni net ve berrak bir hale getirebiliriz. Zihnin bu hali, yeni girişimci fikirlerin oluşması ve gelişmesi için uygun bir zemin hazırlamaktadır.Daha içten ve derin ilişkiler


Yavaşlamak ve dikkatini vermek, bizi en derin duygularımıza ve niyetlerimize olduğu kadar işyerindeki çalışma arkadaşlarımızın duygu ve niyetlerine de bağlar. Doğru düşünme, doğru konuşma ve doğru eylemi uygulamak, doğrudan, açık ve dürüst iletişim geliştirmemize yardımcı olur. Bütünlük ve içtenlik inşa ederek, güven ortamını ve çevremizdeki insanlarla bağlarımızı derinleştiririz. Başkalarının gerçek yararı için hareket eden bir kişinin veya bir kurumun etkisi dönüştürücü ve şaşkınlık uyandırıcı bir etkiye sahip olabilir.


Etkin liderlik ve ekip kurma/yönetme becerisi


Kendini tanıma, derinlemesine dinleme ve yaşamın gizemini takdir etme nitelikleri, daha gelişmiş ve çok yönlü bir lider oluşmasına destek verir. Kendimizin ve başkalarının güçlü ve zayıf yönlerini daha net bir şekilde değerlendirerek, diğer insanların öncelikle gerçek doğalarını görerek ve eylemleri değerlerle ve hedeflerle uyumlu hale getirerek daha yaratıcı ve uyumlu ekipler oluşturabiliriz.


Artan duygusal esneklik ve dayanıklılık


Günümüzün karmaşık ve her an değişen dünyasında duygu ve düşüncelere kapılmadan onları yönetebilme becerisi, kurumsal başarının anahtarlarındandır. Duygusal esneklik ile stres ve hatalar azaltılarak performans ve inovasyon becerisi geliştirilebilmektedir.


Konsantrasyon, dikkat artışı ve odaklanma


Gerçekten önemli olana odaklanarak ve eski kalıplara ve alışkanlıklara takılıp kalmayarak "kendimize yakın kalmayı" öğrendiğimizde, dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırır ve daha öncelikli konuları ve stratejileri odak noktasına getirmek için alan yaratırız.


İş ve özel yaşam dengesi


İş verimliliğinin temelinde, çalışan ve kurum arasında değer temelli ve dengeli bir ilişki kurabilmek yer almaktadır. Bu bağlamda çalışanın kendisini keşfederek, iş ve özel yaşamında oynadığı roller hakkında farkındalığını arttırabilmesi iş ve özel yaşam dengesinin sağlanmasında kritik bir öneme sahiptir.


Mindfulness, artık kurum çalışanlarının sahip olması gereken bir beceri... Zihnimizi berrak tutmanın, özdenetimin, etkin karar verme becerisinin ve kendimizi stresten korumanın en etkili aracı. Mindful olmaya karar verip kendimizi buna adadığımızda, hele bir de bu yolda aynı hedefe odaklanmış iş arkadaşlarımızla berabersek, bu yönde gelişmemiz,değişmemiz işten bile değil..

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page