top of page
Brain Scans

Mindfulness ve Bilim 

Mindfulness uygulamalarının beynimizde yapısal değişime neden olduğu bilimsel olarak da desteklenmektedir. Burada karşımıza "nöroplastisite" kavramı çıkıyor. Nöroplastisite, en basit ifadeyle beynimizin hangi bölümlerini çalıştırırsak, o bölümün gelişmesi, değişmesi ve yeniden yapılanması demektir. Yani, beyinde var olan nöronlar arasında kurulan yeni bağlantılar ile sahip olduğumuz davranışları, karakteri ve bilgileri değiştirebiliyoruz.

Avrupa’da ve Amerika’da önde gelen üniversitelerde FMRI (Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme) beyin görüntüleme teknolojisi kullanılarak yürütülen farklı bilimsel araştırmalar, mindfulness uygulamalarının insan beyninde değişime neden olduğunu desteklemektedir. Yapılan bilimsel araştırmalarda

  • Acıya/ağrıya verilen reaksiyonu değiştirmesi,

  • Zihinsel ve bedensel iyi oluş halini arttırması,

  • Stres ve zorlu durumlar ile başa çıkmada yardımcı olması,

  • Amigdalanın küçülmesi (tepkiselliğin azalması)

  • Dikkat ve konsantrasyonu arttırması,

  • Yaratıcılığı geliştirmesi,

  • Fiziksel ve duygusal dayanıklılığı arttırması,

  • Hafıza ve öğrenmeyi arttırması ve

  • Empati geliştirmesi  gibi bilimsel kanıtlanmış                                                                                                          sonuçlar elde edilmiştir.

Bilimsel olarak da etkinliği kanıtlanmış olan mindfulness uygulamaları, şu an dünyada hem klinik alanda (kronik ağrı, depresyon, kaygı yönetimi, stres yönetimi, bağımlılık, tükenmişlik sendromu, yeme düzensizlikleri, vb.) hem de günlük yaşamda (okullarda, kurumsal hayatta, ergenlik ve ebeveynlikte, sporda, ilişkilerde, vb.)  yaygın olarak kullanılmaktadır.

Digital Mind
bottom of page