top of page

mındfulness 

Mindfulness Nedir?

Mindfulness (bilinçli farkındalık), dikkatin bilerek ve isteyerek şimdiki ana yöneltilmesi ve yaşananların yargısızca, şefkat ile olduğu gibi kabul edilmesine dayanan bir farkındalık durumudur. Diğer bir deyişle; yaşadığın ana dikkatini vererek kendinde ve etrafında olanları var oldukları gibi fark etmek (zihinden geçen düşünceleri fark etmek, duygu ve bedensel duyumlarını oldukları gibi algılamak) ve algıladıklarını yargılamadan, herhangi bir tepki göstermeden kabul etme, onlarla kalabilme durumunu yansıtır.

Aslında mindfulness yeni bir kavram değildir. 2500 yıllık geçmişi olan bir yaklaşımdır ve kökeni Budist felsefeye dayanır. Her ne kadar Budist felsefeye dayanıyor olsa da mevcut haliyle hiçbir dini ya da felsefi akımla bağlantılı değildir. Mindfulness‘ı, doğu kültüründen batı dünyasına getiren kişi, Jon Kabat Zinn’dir.

A Tower of Stones
Meditating in Mountains

Jon Kabat Zinn, doğu kültürünün pratiklerini batının bilişsel bilimi ile bir araya getirerek 1979 yılında Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi Stres Azaltma Kliniği'nde MBSR-Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programının temelini atmış ve Batı kültürünü mindfulness (bilinçli farkındalık) ile tanıştırmıştır. 

 

Mindfulness (bilinçli Farkındalık) her insanda var olan bir farkındalık durumdur ancak gündelik yaşamın hızı, acele içinde bir yerlere yetişme veya bir şeyler yapma telaşı, yaşanılan stresli anlar, durumlar ve tüm bunlara adapte olabilmek için sürekli düşünce halinde / yapma modunda olan zihnimiz sebebiyle maalesef zayıflamış bir becerimizdir.

Ancak bu becerimizi geri kazanmak, farkındalığımızı arttırarak hayat kalitemizi yükseltmek, tepki vermek yerine seçilmiş cevaplara yönelmek ve zorlu, stresli durumlar ile kolaylıkla baş edebilmek tabii ki de mümkün.

Bunun için izlenecek yol bilinçli farkındalığı deneyimlemektir, nitekim Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) kavramsal değil, deneyimseldir. Hindistan cevizinin tadının neye benzediği konusunda sürekli bilgi edinebilir, okuyabilirsiniz ancak tadına kendiniz bakmadan neye benzediğini bilemezsiniz. Aynı şey Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) için de geçerlidir.

Bu deneyimi edinmek, bilinçli farkındalığı anlamak, hayatınıza taşımak ve belki de hayatınızda dönüşüm yaratmak için Mindfulness temelli eğitim ve uygulamalar etkin ve zengin bir kaynak oluşturmaktadır.

bottom of page