top of page

Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi 
"MBCT"

 
MBCT NEDİR?

MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) programı, Zindel Segal, Mark Williams ve John Teasdale tarafından, Jon Kabat-Zinn'in 1979'da yapılandırdığı MBSR ve Bilişsel Terapi elementlerinin birleştirilmesiyle terapinin daha etkin olacağı fikri ile oluşturulmuştur. Bireylere kendilerinde gelişen erken uyarı sinyallerini takip ederek, olumsuz düşünce örüntülerini yakalamak ve böylece olası depresif döngüleri oluşmadan önlemek konusunda yardımcı olan bir grup müdahale programıdır. Bilişsel-Davranışçı Terapi ile mindfulness uygulamalarının birleşiminden oluşur.

Bilimsel çalışmaların bulguları göstermektedir ki MBCT; geçmişte depresyon tanısı almış bireylerde bir sonraki depresyon atağının oluşmasındaki riski %43 azaltmaktadır ve bu atakların önlenmesinde en az antidepresanlar kadar etkilidir (Riemann, Hertenstein ve Schramm,2016 & Mental Health Foundation UK). Dolayısıyla olası depresyon atağının gelişim seyrinde önleyici ve koruyu bir zemin oluşturmaktadır.

KİMLER KATILABİLİR?

 

Program güncel olarak depresyon semptomları göstermeyen ancak daha önce bu ve benzeri ataklar geçirmiş kişiler için uygundur. Dolayısıyla olası sonraki süreçler için koruyucu ve önleyici bir programdır.

MBCT programı,  sistematik ve yapılandırılmış grup çalışmasına dayalı bir programdır. Her hafta 2- 2,5 saatlik birer oturum olmak üzere toplam 8 adet oturum ve 6 saatlik bir sessizlik gününden oluşur. (Online programlarda sessizlik günü 4,5 saat sürmektedir.)

MBCT PROGRAMI NASIL UYGULANIR? 

 

MBCT programında her haftanın belirli bir teması vardır. Her oturumda o hafta için belirlenmiş tema kapsamında grup paylaşımları, mindfulness egzersizleri ve meditasyonlar uygulanır. Uygulanan egzersizler, katılımcıların depresyonu teşvik eden düşünceleri, duyguları ve bedensel duyumlarını erken aşamada fark etmelerine yardımcı olur. 

Ayrıca, katılımcılara program el kitapçığı ile beraber meditasyon ve farkındalık uygulamalarını içeren ses kayıtları verilir. Katılımcılardan kendilerine sunulan ses kayıtları ile beraber her gün 30-45 dakika arası pratik yapmaları konusunda iş birliği talep edilir.

PROGRAM BAŞLIKLARI:

1. HAFTA – Farkındalık ve Otomatik Pilot

2. HAFTA – Zihnimizde Yaşamak

3. HAFTA – Dağılan Zihni Toparlamak

4. HAFTA – Hoşa Gitmeyeni/ Kaçınma Eğilimini Fark Etmek

5. HAFTA – İzin Vermek

6. HAFTA – Düşünceler Her Zaman Gerçeklik Değildir

7. HAFTA – Kendine Bakım Vermenin Yolları

8. HAFTA – Yeni Öğrenimleri Sürdürmek ve Geliştirmek

 

PROGRAMA KATILIM SONRASINDA SERTİFİKA VERİLİYOR MU? 

8 Haftalık MBCT programını tamamlayan katılımcılar, “uluslararası geçerliliğe sahip” MBCT katılım belgesi almaya hak kazanacaklardır.

bottom of page