top of page
Meditation by the Sea

Mindfulness Temelli Stres Azaltma - "MBSR"

 
MBSR NEDİR?

MBSR (Mindfulness based stress reduction) programı, 1979 yılında Dr. Jon Kabat-Zinn tarafından Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi Stres Azaltma Kliniği'nde oluşturulan ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir grup çalışmasıdır. Kronik ağrısı olan hastaların ağrıya karşı olan tutumlarını değiştirmek üzerine oluşturulan program sonrasında stres, zorlayıcı durum ve duygular ile baş etme şeklinde gelişmiştir.

MBSR, zorlu durumlar ve stresi yönetme becerinizi geliştirmeye, duygu durumunuzu düzenlemeye (depresyon, kaygı, endişe gibi durumlar ile başa çıkabilmenize), duygusal zekanın gelişmesine ve hayat kalitenizi arttırmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda odaklanma, yaratıcılık, empati, kendinizle ve hayatla bağ kurma, hayatı dolu dolu yaşama ve kişisel iyi olma halinin de gelişmesini sağlar.

Avrupa’da ve Amerika’da önde gelen üniversitelerde FMRI (Fonsiyonel Magnetik Rezonans Görüntüleme) beyin görüntüleme teknolojisi kullanılarak yürütülen farklı bilimsel araştırmalarda, 8 haftalık bir MBSR programının beyinde öğrenme ve hafıza, dikkat düzenleyebilme ve konsantrasyon, duygu durum düzenlemesi, empati, tehditleri değerlendirme gibi fonksiyonlarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.

*Jon Kabat-Zinn’in geliştirdiği bu program, sadece akredite ve sertifikalı eğitmenler tarafından dünyanın dört bir yanında aynı müfredata bağlı kalmak suretiyle verilebilmektir.

KİMLER KATILABİLİR?

 

Programa katılım için bir ön koşul yoktur. Mindfulness kavramı ile tanışmak, farkındalığı deneyimleyerek hayatına dahil etmek isteyen, stresli, zorlu durum ve duyguları etkin şekilde yönetmeyi arzu eden ve her şeyden öte; hayat ve kendisi ile “farkındalık” temelli bir bağ kurarak yaşam kalitesini arttırmak isteyen herkes için uygundur.

MBSR sistematik ve yapılandırılmış grup çalışmasına dayalı bir programdır. Her hafta 2,5 saatlik birer oturum olmak üzere toplam 8 adet oturum ve 6 saatlik bir sessizlik gününden oluşur. (Online programlarda sessizlik günü 4,5 saat sürmektedir.)

MBSR PROGRAMI NASIL UYGULANIR? 

 

MBSR programında her haftanın belirli bir teması vardır. Her oturumda o hafta için belirlenmiş tema kapsamında grup paylaşımları, mindfulness egzersizleri ve meditasyonlar uygulanır. Her oturumda mindfulness öğreti, pratik ve uygulamaları kademeli olarak sunulur ve deneyimlenir.

Ayrıca, katılımcılara program el kitapçığı ile beraber meditasyon ve farkındalık uygulamalarını içeren ses kayıtları verilir. Katılımcılardan kendilerine sunulan ses kayıtları ile beraber her gün 30-45 dakika arası pratik yapmaları konusunda iş birliği talep edilir.

PROGRAM BAŞLIKLARI:

1. HAFTA – Bilinçli Farkındalığı Keşfetmek

2. HAFTA – Dünyayı Nasıl Algılıyoruz?

3. HAFTA – Bedende Olmak

4. HAFTA – Stresi Bilinçli Farkındalıkla Karşılamak

5. HAFTA – Stres Tepkisi ve Stres Arttırıcı Düşünceler

6. HAFTA – Farkında İletişim

7. HAFTA – Kendine Özen Göstermek

8. HAFTA – Veda ve Yeni Bir Başlangıç

PROGRAMA KATILIM SONRASINDA SERTİFİKA VERİLİYOR MU? 

8 Haftalık MBSR programını tamamlayan katılımcılar, “uluslararası geçerliliğe sahip” MBSR katılım belgesi almaya hak kazanacaklardır.

bottom of page